admin
0 comments July 10, 2024

Raport POPiHN: W 2021 r wzrosło zużycie paliw w Polsce

57% z nich działało pod marką firm zrzeszonych w ramach POPiHN. Sprzedaż na tych stacjach w 2022 r. Odpowiadała za około 74% całkowitej sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, około 54% oleju napędowego oraz 42% autogazu. W przypadku benzyn silnikowych, o 3 pkt. Toyota Camry – wyposażenie LPG może być również używany jako źródło energii dla skojarzonego […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Introduction to the Python Math Library DEV Community

Its extensive libraries and built-in functions make it an excellent choice for performing complex calculations, analyzing data, and visualizing results. Whether you are a researcher, a data scientist, or just someone who needs to perform mathematical operations, Python is a great tool to have in your toolkit. It is a special floating-point value that represents […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Pod Budą Jak kapitalizm, to kapitalizm tekst i tłumaczenie piosenki na Tekstowo pl

Zamieszczone opracowania akordów mają pomóc w grze na gitarze, fortepianie, pianinie i innych instrumentach. Szanujemy pracę twórców zamieszczonych dzieł. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami, uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy poczty elektronicznej „zależnej gospodarki rynkowej” (ang. „dependent market economy”, DME), czyli silnie powiązanej z zagranicznym kapitałem w obszarze […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Fundacja rodzinna Czy przychód z wierzytelności jest zwolniony z CIT?

MAB stawia na projekty, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Powołać w Polsce nowe zespoły i organizacje badawcze i zaprosić do nich wybitnych naukowców z całego świata. To pozwoli prowadzić wysokiej jakości badania i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Otóż wypracowanie nowych produktów czy usług oraz ich […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Gravestone Doji: Understanding the Candlestick Pattern

A gravestone doji is a bearish reversal candle, that appears after a bullish trend, signaling a reversal of the trend. As to its appearance, it has a long upper wick, no lower wick, and opens and closes around or at the same price. A gravestone doji candlestick has a very small or nonexistent body because […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Platforma do obsługi wierzytelności e-kruk pl Sprawdź swoje zadłużenie

Wybierzesz tam online opcję wysokości rat i dogodny termin ich opłacania. Pamiętaj, by podpisać ugodę i realizować spłatę według ustalonego harmonogramu. Możesz także Alpha FX oczekuje dodatniego wzrostu ze stałym rozmachem skontaktować się z nami i wspólnie z Doradcą ustalić wysokość rat. Na platformie e-kruk.pl możesz zobaczyć tylko Twoje zadłużenie obsługiwane przez firmę KRUK. do zarządzania […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Plus500 Review 2024 Pros, Cons & Key Findings

Plus500 has quickly earned a reputation as a reliable provideroffering competitive spreads and a relatively seamless trading experience. It is publicly traded on the London Stock Exchange under the ticker PLUS, having first floated with its IPO in 2013. The providercurrently has a market capitalisation of more than £1.4bn, up from the £1.3 billion market […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Saloniki lotniskowe Business Lounge na lotnisku Warszawa Chopin

Oferta jest ciągle poszerzana i uzupełniania, a jej ukoronowaniem na chwilę obecną jest Strefa Premium Beauty z masażami i zabiegami idealnymi przed wylotem. Jedynym poważnym mankamentem lounge LOT jest to, że padł ofiarą własnego sukcesu i w godzinach szczytu potrafi w nim brakować miejsca. Po kilku wizytach w LOT Business Lounge Mazurek mamy mieszane odczucia […]

Explore More
admin
0 comments July 10, 2024

Rejestr krótkiej sprzedaży Komisja Nadzoru Finansowego

Odbywało się to poprzez sprzedaż udziałów inwestorom, którzy wierzyli, że przed daną spółką stoi świetlana przyszłość, co wywinduje ceny jej akcji. Zestawienie zawiera nazwę podmiotu który osiągnął pozycję krótką netto, określenie emitenta, którego dotyczy pozycja, jej wielkość oraz datę jej wyliczenia przez podmiot obowiązany. Oczywiście gdy posiadamy znaczne środki, nie musimy korzystać z gotowych instrumentów […]

Explore More